Komu przysługuje prawo do rehabilitacji w domu?

Czasami stan naszego zdrowia nie pozwala na rehabilitację w gabinecie fizjoterapeutycznym. Co wtedy robić? Zanim zaczniemy się martwić lub, co gorsza, zrezygnujemy z terapii, sprawdźmy, czy nie przysługuje nam prawo do rehabilitacji domowej.

 

Rehabilitacja w warunkach domowych - kto może wystawić skierowanie?

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane w domu może wypisać każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Mogą to również zrobić lekarze ze specjalizacją I stopnia, lekarze specjaliści oraz lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinach:

 

 • rehabilitacji ogólnej

 • rehabilitacji medycznej

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 • reumatologii

 • chirurgii ogólnej

 • chirurgii ortopedycznej

 • chirurgii urazowej

 • ortopedii

 • neurochirurgii

 • neurologii

 • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii

 

Pamiętajmy, że to my musimy skontaktować się z placówką rehabilitacyjną. Fizjoterapeuta przyjdzie do nas dopiero po okazaniu skierowania i umówieniu wizyty. Nie wierzmy placówkom, które zgłaszają się do nas same z ofertą domowej rehabilitacji refundowanej przez NFZ. Mogą to być oszuści, których celem jest np. kradzież.

 

Kto ma prawo do nieodpłatnej rehabilitacji w domu?

 

Rehabilitacja domowa przysługuje wszystkim pacjentom cierpiącym na zaburzenia funkcji motorycznych wywołanych przez następujące schorzenia:

 • obrażenia, złamania czy amputacje nóg - prawo do rehabilitacji domowej przysługuje przez 6 miesięcy od daty ich powstania

 • uszkodzenie rdzenia kręgowego - prawo przysługuje przez 12 miesięcy od daty powstania uszkodzenia

 • choroby przewlekle postępujące, takie jak choroba Parkinsona, guz mózgu, miopatia, kolagenoza, reumatoidalne zapalenie stawów, rdzeniowy zanik mięśni, zapalenie wielomięśniowe, przewlekły zespół pozapiramidowy czy demielinizacja

 • choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych, a także zaburzenia po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - prawo przysługuje przez 6 miesięcy od operacji

 • poważne uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego sięgające 5 stopnia w skali Rankina - nie do tyczy to osób niemających ukończonych 18 lat

 • ogniskowe uszkodzenia mózgu mogące powstać np. po urazach, udarach czy zatorach mózgowych - prawo przysługuje przez 12 miesięcy od daty powstania uszkodzenia

 • stan wegetatywny lub apaliczny (tzw. mutyzm akinetyczny)